Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Recruitment voor sales professionals

Bekijk onze sales vacatures

Careers in Sales

Recruitment voor sales professionals

Bekijk onze sales vacatures
sales vacatures

Recruitment voor sales professionals

Bekijk onze sales vacatures
Careers in Sales

Van ontslag- naar transitievergoeding

Careers in Sales 18-2-2016 15:20
Categorieën: Blog Careers in Sales


We zijn alweer 2 maanden verder, maar nog niet iedereen is op de hoogte van de veranderingen in de ontslagvergoeding die per 1 juli jl. is ingegaan. Vandaar dat wij de belangrijkste punten nog even op een rijtje hebben gezet.

Verandering van naam
De naam zoals wij die jarenlang kennen is veranderd van ontslagvergoeding naar transitievergoeding of -budget. De reden van deze verandering is om de negativiteit van een ontslag om te zetten naar een positieve blik naar de toekomst: de ‘transitie’ van de ene baan naar de andere.

Minimale diensttijd
De medewerker die ontslagen wordt moet minimaal twee jaar in tijdelijke of vaste dienst zijn geweest. Hierbij geldt ook: hoe langer de diensttijd hoe hoger de transitievergoeding. Het uit te keren bedrag wordt niet veranderd. De hoogte bedraagt een derde maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna. Het maximum uit te keren bedrag blijft beperkt tot € 75.000 euro of tot een keer het jaarsalaris indien deze meer is dan € 75.000. Daarnaast moet het gaan om een ontslag zonder dwingende redenen.

Met de volgende rekentool kan worden bekeken of de medewerker recht heeft op een transitievergoeding: transitievergoeding tool

Zelf ontslag nemen
Wanneer je zelf ontslag aanvraagt kun je recht hebben op een (aanvullende) vergoeding. Het UWV gaat bij jouw melding kijken naar de redenen van ontslag. Is er ontslag ingediend wegens een arbeidsconflict of valt de werkgever iets te verwijten dan kan er een vergoeding worden betaald.

Oudere werknemers
Er bestaat een bijzondere regeling voor werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben gepasseerd. Deze regeling is echter alleen geldig wanneer de werknemer minstens 10 jaar in dienst is geweest bij een organisatie met minstens 25 medewerkers. Deze regeling is dus niet geldig voor werknemers bij kleinere bedrijven.

Wanneer heb je geen recht op een transitievergoeding?
Wanneer…

  • de medewerker ernstig verwijtbaar gedrag heeft vertoond
  • het gaat hier om gedrag dat (bijna) aanleiding zou kunnen geven tot ontslag op staande voet;
  • de organisatie failliet is, onder curatele staat of in de schuldsanering zit;
  • de medewerker nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en 12 uur of minder werkzaam is per week;
  • de arbeidsovereenkomst is beëindigd op of na het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd.

 

Reageer

Netwerkt werving & selectie gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close