Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Recruitment voor sales professionals

Bekijk onze sales vacatures

Careers in Sales

Recruitment voor sales professionals

Bekijk onze sales vacatures
sales vacatures

Recruitment voor sales professionals

Bekijk onze sales vacatures
Careers in Sales

Privacy statement

In deze verklaring lichten wij toe hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG).

Wie zijn wij?
Wij zijn Careers in Sales b.v., statutair gevestigd aan de Middachtenlaan 43, 1333XT in Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58766006. Wij zijn onderdeel van de Careers Groep, bestaande uit Careers in Sales, Online Careers en Recruitment Careers.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer je je open inschrijft bij Careers in Sales, deel je je gegevens met bovenstaande labels en ga je akkoord met de Privacy Statement. De gegevens die je aan ons verstrekt via bijvoorbeeld onze website of email worden opgeslagen in onze database. Met het akkoord gaan op deze Privacy Statement geef je ons jouw toestemming om jouw gegevens op te slaan in onze database voor 5 jaar. Je kunt dit altijd tussentijds aanpassen.

Persoonsgegevens die we onder andere van je opslaan:
- Naam, Adres, Woonplaats
- Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
- Geboortedatum
- Geslacht
- Opleiding
- Werkervaring
- Overige informatie die je zelf verstrekt, zoals jouw salarisindicatie en jouw cv.

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en behandelen en beveiligen deze in overeenstemming met de “Wet AVG”. Als onderdeel daarvan heb je ook altijd de mogelijkheid om de persoonsgegevens die we van jou hebben opgeslagen, in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Als je je via onze website hebt ingeschreven of hebt gesolliciteerd op een vacature, heb je automatisch een account. Met dit account kan je zelf je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Indien je jouw gegevens via de e-mail aan ons verstrekt, ontvang je een reply-mail met accountgegevens.

Jouw gegevens worden na 5 jaar verwijderd. Wij zullen vóór het verlopen van deze termijn, opnieuw aan je vragen akkoord te gaan met het bewaren van jouw gegevens.

Waarom bewaren we jouw gegevens?
Wij willen je graag kunnen bereiken wanneer we een mooie baan voor je hebben. We zullen de mogelijke kansen met de grootste zorgvuldigheid voor je selecteren. We zullen ons hierin eerder terughoudend opstellen dan dat we je overladen met allerlei aanbiedingen. Overigens, ben jij nog altijd degene die aan de knoppen draait, je kunt altijd tussentijds je gegevens verwijderen.
In elk geval vragen wij altijd eerst jouw toestemming voordat we jouw gegevens delen met derden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Naast bovengenoemde situatie delen wij jouw persoonsgegevens met niemand.

Welke maatregelen hebben we genomen om jouw gegevens te beschermen?
We verwerken jouw gegevens op een zorgvuldige manier, zoals de wet voorschrijft. We spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen en om jouw gegevens te beschermen tegen diefstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik.

Het kan voorkomen dat we ons privacy beleid moeten aanpassen. In voorkomende gevallen zullen we de aangepaste versie op onze website publiceren en jou daarover via mail informeren.

Als je vragen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@careersinsales.nl

Netwerkt werving & selectie gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close